Robotik Sinir Koruyucu Radikal Sistektomi

Robotik İntrakorporeal Üriner Diversiyon Studer

(Robotik Cerrahi İle Bağırsaktan Yeni Mesane Yapılması)

TV 24 Sağlık Merkezi Programına Konuk Oldum

İdrarda ağrısız kanama ve pıhtıya dikkat

Mesane Kanseri | Hayat Sağlıkı Güzel