VUR – İdrar Reflüsü Nedir?

VUR ya da kısaca idrar reflü, idrar kesesindeki böbreğe doğru geri kaçması durumudur. Tıpkı mide reflüsünde mide asidinin yemek borusuna kaçtığı gibi, idrar reflüsünde de, idrar torbasındaki idrar, idrar kanallarına ve böbreğe doğru geri kaçar. Bu duruma Vezikoüreteral Reflü (VUR) adı verilir. VUR, genellikle idrar kesesi ile üreter adı verilen idrar borusunun birleşim yerindeki bozukluktan kaynaklanır. VUR çocukluk çağında çok sık karşılaşılan bir durumdur.

Yukarıdan aşağıya doğru idrar yolları, böbrek, üreter adı verilen idrar kanalı, idrar kesesi (mesane) ve dış idrar yolundan (üretra) oluşur. Böbreklerde kanın süzülmesi sonucu oluşan idrar, idrar kanalından geçerek idrar kesesinde toplanır, depolanır ve işeme ile dışarı atılır.

VUR’da idrar torbasındaki idrar idrar borularına yani üretere geri döner. VUR eğer tedavi edilmezse, ciddi idrar yolu enfeksiyonlarına, böbrek hasarına, hipertansiyon oluşumuna ve  ve hatta böbrek yetmezliğine yol açabilir.

VUR – İdrar Reflüsü Tanısı Nasıl Konur?

Hangi yaşta olursa olsun kız ya da erkek çocukta, geçirilen ilk idrar yolu enfeksiyonundan sonra ilk akla gelmesi gereken durum VUR dur. VUR için ultrason ve ilaçlı işeme filmleri yapılır. Ultrasonda böbreklerde ve idrar borularında genişleme olup olmadığı anlaşılır. İşeme filminde bir sonda ile idrar kesesine ilaçlı su verilir. Daha sonra çocuk işerken film çekilir. Bu filimde idrar idrar kesesindeki idrarın geriye kaçıp kaçmadığı, kaçıyorse nereye kadar kaçtığına bakılır.

VUR Tedavisi Nasıl Yapılır?

İdar reflüsü tedavisinde, tedavi yönteminin seçiminde reflünün derecesi önemlidir. İdar reflüsü değişik derecelerde görülebilen bir rahatsızlıktır.

Çok düşük derecelerde herhangi bir müdahale gerekmeyebilir. Bu çocuklarda sadece takip yeterli olabilir. Bazı çocuklara ise idrar yolu enfeksiyonunu önlemek amacıyla uzun süre koruyucu antibiyotik tedavisi verilmesi gerekebilir. Bazı hastalarda üreterin idrar kesesine girdiği yere özel dolgu maddeleri enjekte edilir. Normal idrar kanalından kapalı olarak girilir ve özel bir iğne yardımıyla buraya dolgu maddesi enjekte edilir. Bu ileme STING yöntemi adı verilir ve yaklaşık 10 dk sürer.

Reflü derecesi daha fazla olan çocuklarda ise ameliyat ile üreterin idrar kesesine girdiği yer yeniden düzeltilir. Bu ameliyata üreteroneosistostomi adı verilir. Bu ameliyat açık ya da kapalı (laparoskopik) yöntemlerle yapılır.

Bu Yazımızda VUR – İdrar Reflüsü

Hakkında Bilgi Verdik

Daha detaylı bilgi için iletişim sayfasında bulunan bilgilerden ya da iletişim formundan Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca ile iletişime geçebilirsiniz.

Randevu Almak İçin Tıklayın!